Prif > Beicio > Beic mynydd Hardtail - datrysiad ymarferol

Beic mynydd Hardtail - datrysiad ymarferol

A yw hardtail yn dda ar gyfer beicio mynydd?

nag a welir yn nodweddiadol ar ataliad llawn am bris tebygbeiciau. Rydych chi'n reidio llwybrau llyfn yn bennaf: Os ydych chi'n treulio'r mwyafrif o'ch amser ar lwybrau eithaf llyfn, yna abeic hardtailyn gallu cynnig taith gyflym a hwyliog i chi a fydd yn amsugno lympiau cymedrol gyda'i fforc atal blaen.Mai 16, 2018Croeso yn ôl pobl hardd. Ac mae heddiw yn ddiwrnod o gwestiynau. Rydyn ni i gyd yn gwybod y gall y beic enduro wneud pob math o ddisgyblaethau, o lawr allt, enduro, XE, neidiau marw, neidiau mawr yn y parc beiciau i linellau rhydd yn y mynyddoedd, mae fel ei fod y beic iawn.

Ond cyn i chi ddechrau breuddwydio am y beic enduro hardd, mor brydferth hwn, a wnaethoch chi erioed feddwl amdano? Dyma'r hardtail, mae'n debyg bod gan rai ohonoch chi un yn eich garej, mae'n debyg mai hwn yw'r unig feic sydd gennych chi. Ond rydyn ni'n cael cyfres o gwestiynau isod ac ar ein cyfryngau cymdeithasol fel: A all y beic hwn wneud naid 20 troedfedd? A all y beic hwn redeg i lawr yr allt? Enduro? A all wneud XC? A all wneud Llinellau Freeride? Wel, heddiw yw un o'r dyddiau hynny pan fyddaf yn edrych ar yr holl bethau y mae'r bwystfil hwn yn gallu eu gwneud, felly gadewch i ni fynd! (Cerddoriaeth upbeat) Ha ha! Wel, dyma fy Nghwmni Profi Sgowtiaid newydd ac mae hwn yn gale caled ymosodol. Mae hynny'n golygu bod ongl y pen yn llac iawn, mae 140ml o deithio ymlaen, mae'r ffrâm yn hynod stiff, mae ganddo fraced gwaelod isel, a gallwch chi daflu unrhyw beth ar y beic hwn ac mae'n ei godi.

P'un a yw'n cofleidio'ch ysbryd antur neu'n taclo'r holl lwybrau sengl yn y goedwig, i'ch trac pwmp lleol, i'ch neidiau baw lleol, hyd yn oed i bedair ras groes, i lawr allt neu enduro, mae'r peth hwn wedi'i adeiladu ar ei gyfer. Iawn, gadewch i ni fynd i fusnes oherwydd mae angen i ni wybod beth all y peth hwn ei wneud. Ac mae gen i gwpl o bethau rydw i eisiau eu taflu ato i'w brofi.A lluniais y tir profi perffaith i wneud hyn i gyd a dyna Barc Beicio Chicksands yn Swydd Bedford yn y DU. Ac mae'n cynnig ystod o wahanol ddisgyblaethau o Dolen Trac Sengl, i Four Cross, i Dirt Jumping, i Dual Slalom, i Mini Downhill, i bethau Freeride. Felly, o gael sylw i'r holl ddisgyblaethau, byddaf yn gweld a all y peth hwn fynd â'r parc beiciau cyfan yn rhwydd, gadewch i ni fynd! Haha! Iawn pedair ras groes, ho ho ho ho.

Cyflymder, ymddygiad ymosodol, unrhyw beth, os nad ydych chi'n gwybod beth yw pwrpas Four Cross, yn y bôn mae'n bedwar beiciwr yn rasio yn erbyn ei gilydd ar drac sydd ar lethr, mae i lawr yr allt, ond mae yna lawer o neidiau, mae yna lawer o cromliniau, mae bylchau mawr, mae yna rwystrau amrywiol y mae'n rhaid i chi eu llywio yn erbyn y tri gyrrwr arall. Felly, rydw i'n mynd i'r ddinas wastad, rydw i'n mynd i bedlo, byddaf yn gweld a all y beic hwn ei drin, os oes ganddo'r gafael, gadewch i ni ei wneud. (cerddoriaeth ysgafn) O waw.

Mae'r pedair croes yn ddisgyblaeth nad ydw i wedi'i gwneud mewn oesoedd. Mae'n ymwneud â pherfformiad ac am dynnu'r perfformiad hwnnw i lawr. Arhoswch.Iawn, cefais fy anadl yn ôl ac rwy'n siarad am roi eich pŵer ar yr olwyn gefn i gael y cyflymder oherwydd mae angen llawer o gyflymder Neidiau mawr fel y triphlyg yno a'r dwbl a'r un dwbl ar y gornel honno, mae angen i chi i roi cymaint o bŵer ar yr olwyn gefn â phosib. Ond pan fydd gennych ataliad llawn, fel pe bawn i'n reidio fy Scott Genius ar y trac hwn, mae'n rhaid i mi gloi ar yr ataliad cefn hwnnw i gael cymaint o bŵer â phosib i wneud y rheini neidiau Cefais 35hp arno mewn gwirionedd, codais ychydig, ond nid wyf am i'r teiar anffurfio yn y tro oherwydd fy mod am gael cymaint o gyflymder â phosibl i oresgyn y neidiau hynny. Ond mae'n werth rasio ar y beic hwn, fe allech chi reidio'r peth hwn ar y penwythnos ac yna beicio adref fel y dywedais neu wneud taith enduro ar ddydd Sul neu ddydd Llun.

Waw, gadewch inni symud ymlaen i'r her nesaf. Yn iawn i chi gael eich hun mewn parc beiciau, lle mae topiau bwrdd bach, fel neidiau baw, ac maen nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy. Sy'n troi'n ddyblau sy'n dal i fynd yn fwy ac yn fwy serth, ond sy'n dal i fynd yn fwy.

Felly'r cwestiwn yw, a oes yna neidio baw? Yn amlwg, ni allaf neidio, ond a allaf wneud triciau mewn gwirionedd? Wel, dyma ychydig o driciau syml i'w wneud. (Cerddoriaeth ysgafn) Ha ha! Whoa! Fe wnes i ddim dangos i chi y gall ei wneud, ond mae yna ychydig o bethau i'w cofio wrth neidio beic llwybr caled ymosodol ymosodol, fel fy Sgowt Groove newydd, olwynion 26 modfedd y Baw -Jumpbikes, ei ben caled, mae'r ataliad blaen yn mynd yn anodd iawn. Oherwydd fy mod i'n reidio ataliad eithaf stiff yn y tu blaen, yr un hon, 140 ml yn teithio, fy meic naid baw, teithio 110 ml.Ond maen nhw'n eithaf meddal gyda'r rhain, felly fe welwch y pen blaen yn plymio i'r esgyniad ac mae'n teimlo fel bod holl bwysau eich corff yn symud i'r chwith, nad yw'n deimlad braf. Felly dyma beth sy'n rhaid i chi ei ystyried wrth yrru gwefusau serth fel yr un hon, mae'r ongl lywio blaen yn eithaf gwastad fel y dywedais, mae'n ymosodol, mae'n mynd yn eithaf hir. Bydd y pen ôl yn hir tra ar feiciau naid baw bydd yn eithaf byr a chryno, ongl pen mwy serth.

Golau gwych. Ac i fod yn onest, rydych chi'n reidio 27.5 olwyn.

Ac i mi rydw i'n gyrru gormod o faint, dyna 2.6. Felly mae fy mhwysedd teiars yn eithaf isel, mae'n teimlo'n eithaf swrth ar y neidiau, wnes i ddim ei gloi oherwydd doeddwn i ddim eisiau ataliad pan wnes i hepgor ychydig o neidiau.

Felly rydw i eisiau i'r ataliad blaen weithio. Mae'r beiciau naid baw yn mynd i redeg pwysau teiars eithaf uchel, 80 psi, 65 psi yn dibynnu ar ba deiar sydd gennych chi. Yma, cefais 30 psi yn y barwniaid hyn.

Waw, wel, mae'n werth mynd drwodd o gartref beicio'r goedwig, reidio ychydig o lwybrau sengl, dal i wneud y llwybrau, gollwng eich cyfrwy, gwneud ychydig o driciau, tynnu allan. Dewch inni gyrraedd yr her nesaf. Yn iawn, y cwestiwn nesaf, a allaf wneud enduro freeride i lawr yr allt, wrth gwrs y gall! Rwy'n dweud pedwar llygad wrthych, edrychwch ar hyn! Iawn, byddaf yn rhoi Downhill, Enduro a Freeride mewn un categori.

Oherwydd eu bod i gyd yn rhannu'r un agweddau. Ond beth fyddech chi'n ei ddarganfod Yn hytrach, gyda chaled caled rheolaidd, y nod ar gyfer XE yw y bydd eich tiwb uchaf yn llawer uwch, eich BB yn llawer uwch, eich bas olwyn ychydig yn fyrrach, a bydd ongl eich pen yn llawer mwy serth o'i gymharu â hyn i gyd- hardtail crwn. Ac os ydych chi'n ymgorffori elfennau o'r fath mewn beic XE rheolaidd, bydd yn eithaf anodd symud pwysau eich corff ar y disgyniad.

Yn enwedig o ran rhannau serth lle rydych chi am gadw pwysau eich corff ymhell yn ôl a phwyso yn ôl fel nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cerdded dros y handlebars. Mae'r beic XE, ar y llaw arall, yn ymwneud yn fwy â dringo na disgyn, marchogaeth stwff garw ar gale caled, wel, a bod yn onest, mae'n mynd i fod yn reid galed, ond mae'n mynd i fod yn reid gyffrous, mae hynny'n sicr. Pan fyddaf yn reidio'r un rhan ar feic enduro a ddarganfyddais isod peidiwch â phoeni am y llinell, byddaf yn treulio fy nhaith 150ml yn amsugno'r holl lympiau hynny.

Pan ddaw i'r cefn caled, rwy'n canolbwyntio llawer mwy. Mae'n rhaid i mi weithio fy ffordd trwy'r adran hon a dod o hyd i'r llinell berffaith, esmwythach dim ond i fynd drwyddi heb deiar fflat sy'n fy rhoi ar yr ataliad. Er nad oes gan y cefn caled ataliad.

Felly mae'n rhaid i chi ddefnyddio'ch corff i gael ei atal dros dro fel nad ydych chi eisiau eistedd yn ôl ac ymlacio a mynd trwy'r llwybr oherwydd bod yn rhaid i'ch corff weithio'n galed yn unig er mwyn amsugno'r holl lympiau hynny. Ac wrth wneud hyn, rydych chi am gadw'ch pengliniau'n blygu. Rydych chi am gadw'ch pengliniau'n blygu, gan bownsio'r beic i fyny ac i lawr yn gyson oddi tanoch chi er mwyn ei gadw i fynd.

Ahh beth am draws gwlad? Dim problem, ha, atebion ar ei ben ei hun. (Cerddoriaeth upbeat) Ha, ha, ha! O'r llwybr i helaethrwydd natur, ie, fy ffrind, mae hynny'n draws gwlad. Archwiliwch nifer diddiwedd o ffyrdd gwledig, heb fawr o ymdrech a rhwyddineb heb fawr o ymdrech ledled y wlad ac yn ôl i feicio mynydd pur.

Ac fe welwch eich hun yn y ras XE ar y penwythnos ac ar eich ffordd i'r gwaith yn ystod yr wythnos. Treuliwch oriau yn y cyfrwy hon. I mi, mae'r hardtail wedi aros yn fy nghalon am byth oherwydd bod fy ngyrfa wedi'i hadeiladu ar gynffon galed mewn gwirionedd.

Felly, mae gen i gariad mawr at geiliogod caled syml. Ni allwch gael digon ohono, yn hawdd iawn. Ni allai unrhyw beth fynd o'i le, darnau crog braf ar y cefn.

Byddaf yn mynd i farchogaeth ceffylau yn fwy. Ha ha waw does dim llawer na all y ceiliog caled dibynadwy ei drin. Gallwch chi daflu unrhyw beth ato a bydd a rhoi trac cwpan byd i lawr allt enfawr o'i flaen a cheisio mynd i lawr oherwydd byddwch chi'n cael trafferth ag ef, mae hynny'n sicr.

Ond os ydych chi eisiau prynu hardtail yna edrychwch ar yr hyn rydych chi'n ei reidio am farchogaeth mewn gwirionedd. Os ydych chi am wneud llawer o draws gwlad, ffyrdd baw, llwybrau sengl gyda llawer mwy o ddringo, yna edrychwch ar feic traws gwlad trwyadl, oherwydd bydd hynny o fudd i chi lawer mwy ar yr esgyniad, ond os ydych chi eisiau cael all- beic crwn, o ychydig i lawr yr allt, Freeride, Enduro, rasys XE, neidiau baw, rasys ar gefn pedwar, beth bynnag, wel, mae'r caled caled ymosodol yn gwneud y cyfan heb unrhyw broblemau. Hefyd gyda symlrwydd, oherwydd nid oes gennych gini bach symudol ar y cefn i'w hatal.

Mae'n hawdd iawn, yn llai ffwdan ac yn ôl i feicio mynydd pur. Gobeithio i chi fwynhau. Mae'r erthygl hon yn rhoi cipolwg bach i chi ar bosibiliadau a therfynau ceiliog caled.

Byddwn wrth fy modd yn gwthio'r peth hwn lawer mwy. Rydw i mewn gwirionedd eisiau ei herio. Rwyf am weld pa mor anodd y gallaf reidio'r hardtail mewn gwirionedd, ond os hoffech weld erthygl arall, cliciwch yma isod ar ein pum sgil sylfaenol y gallwch eu gwneud mewn trac pwmp, yna yma, hardtail vs fatbike ar drac pwmp Cliciwch y glôb os nad ydych wedi tanysgrifio oherwydd eich bod mewn gwirionedd yn colli allan ar gynnwys gwych.

A gweld chi nesaf o wel!

Beth yw pwrpas beic mynydd caled?

Beiciau caledgalluogi beicwyr i deimlo mwy o gysylltiad â'r llwybr. Yr ymatebolrwydd a'r adborth ychwanegol gan ybeiccaniatáu i feicwyr bwmpio trwy dir tonnog a chynhyrchu cyflymder gyda'r effeithlonrwydd mwyaf. Mae llawer hefyd yn dadlau eu bod yn gwneud gwell beiciwr hefyd.Hydref 29, 2020

A yw'n werth prynu hardtail?

Hardtailsyn amlbwrpas

I ddechrau,hardtailsyn gallu gwneud beiciau cymudwyr gwych. Os nad oes gennych chi le nac arian ar gyfer mwy nag un beic, ahardtailyn gwneud pedlo ar asffalt yn llawer haws na beic crog llawn. Rhowch ychydig o aer ychwanegol yn eich teiars ac mae'n dda ichi fynd.
Ebrill 20, 2020

Felly rydyn ni'n gwybod bod beicio mynydd yn hwyl - dyna pam rydyn ni allan yma yn y coed - a gallwch chi ddadlau trwy'r dydd am beth yw'r beic gorau - ie, felly dwi'n dyfalu, wel mae gen i feic da. - Oes, ond a oes angen yr holl offer fflachlyd arnoch i gael tunnell o hwyl? - Na, oherwydd rwy'n credu mai dim ond hardtail sydd ei angen arnoch i gael cymaint o hwyl â phosib - Dewch ymlaen, gadewch i ni fynd am lap a gweld pwy sydd â'r wên fwyaf yn y diwedd - Mae hynny'n iawn, iawn. Oes gennych chi'r blaen yng nghefn eich meddwl? - Ydw - Ydw? Neis.- Rwy'n cael mwy o hwyl na chi.- Nah! (mwmbwls) Ydyn ni'n mynd i fyny yno? - Ie, mae'n hwyl i fyny yna. (Joy Music) - Iawn, dyma fy arf o ddewis heddiw i'm cadw i wenu am filltiroedd.

Rydw i'n mynd i fod yn rhwygo'r holl lwybrau hyn gyda Neilout yma yn yr Alban, dyma fy meic Nukeproof Scout Comp 27.5 ynghyd â maint. Mae'n hardtail ymosodol ac mae'n costio £ 1,699.

Nid oes angen unrhyw beth premiwm arnoch chi fel Neil - a dyna fy Scott Genius 700 Tuned. Mae hwn yn feic crog llawn premiwm. Ffibr carbon ar hyd a lled, handlebars un darn a choesyn, ataliad aer, mae ganddo'r cyfan.

Ond daw am bris premiwm. Mae'n costio £ 6,999. Mae'n llawer o arian ond rydw i wedi galw fy hun yn ddifetha.

Dwi wrth fy modd yn reidio’r beiciau mynydd uchaf y dyddiau hyn. (cerddoriaeth well) (cerddoriaeth techno) - Er bod y llwybrau mewn siâp anhygoel, rwy'n credu fy mod i wedi cael problemau erioed heb gael hwyl ar unrhyw un o'r beiciau. - Mor dda.- Mae mor dda, ond es ar goll ar eich ôl pan ddewch i mewn i gromlin.- Ydw.- Fe welwch fwy o afael.

Rwy'n cael problemau â hynny - Wel, rwy'n reidio mor gyflym ag y gallaf y rhan fwyaf o'r amser, nid trwy'r amser, ond mae'n debyg bod y beic hwn yn berffaith ar gyfer y llwybr hwn. Felly mae'n 29er, teithio 150 mil. Ni allai fod yn well. - Ceisiwch gadw i fyny â'ch cyflymder wrth wneud hyn.

Mae gen i gynffon galed, fe wnes i chwyddo fy nheiars yn eithaf caled oherwydd mae'n eithaf creigiog ac ni allaf ddod o hyd i ddigon o afael. Ond mae'n mynd i mewn i'w elfen pan fydd y llwybr yn mynd ychydig yn arafach ac ychydig yn gulach, ac mae'r baw ychydig yn fwy gafaelgar. - Ble mae hardtails yn wirioneddol wych? Fel neidiau baw, mae bob amser yn mynd yn ddrwg - ie, ar drywydd lle mae'n eithaf llithrig a'ch bod chi'n fach yn rholio ac yn pwmpio, gallwch chi gael llawer mwy o gyflymder gyda chaled caled na gyda'ch un chi yn llawn bŵer - ac uwchlaw fe wnaethon ni siarad ar y ffordd i fyny fel petaech chi'n mynd ar antur ac yn codi'ch gwersyllwr va n, rhowch feic yn y fan - Oof. - Ac rydych chi'n mynd i lefydd cŵl ond rydych chi am reidio, mae hardtail yn opsiwn eithaf da ar gyfer hynny. - Byddwn yn mynd 100% ag ef.

Mae'n hynod amlbwrpas, mae llawer llai i'w wneud, mae'n hawdd iawn. Llawer llai syml yn mynd o'i le, ond ataliad, mae gennych lwyni a allai fynd, wyddoch chi? - Rwy'n difetha, rwy'n caru beiciau hardd. Beiciau drud.

A pheidiwch â fy nghael yn anghywir, mae'n llawer o arian ar gyfer beic, ond rwy'n hoffi cael y mwyaf cŵl a mwyaf technegol --- wel, mae'n dda. Rwy'n hoffi fy hardtail. Mae'n hynod wahanol.

Ond dwi'n gwneud, wyddoch chi --- mae'r cyfan yn oddrychol - mae'r cyfan yn oddrychol, yn iawn. (Annog cerddoriaeth ffync) o fy diafol - mae hynny'n anodd iawn, (yn cwyno) yn hwyl, onid Blake? - wel, dwi ddim yn ei chael hi'n ddoniol, Neil. Na, mae'n eithaf anodd, rydw i, ym mhobman.

Rwy'n hymian coeden. - Mae'n grêt. - Ydw.

Rydw i ar y terfyn. (Mae Neil yn chwerthin) Rydw i ar y terfyn. - Fi'n gyflym. -Ydw, ni allwch aros yn unol os ydych chi, (cerddoriaeth ffync upbeat) - Ac felly Blake, gwnaethom farchogaeth rhai llwybrau cŵl. - O, fe wnaethon ni farchogaeth rhai llwybrau epig ool ffyrdd tân a stopio heibio ar y llwybr olaf.

O, roedd hynny ychydig, roedd yn frawychus. - Felly rydyn ni yn Fort William. Mae yna rai llwybrau naturiol anhygoel.

Rydych chi'n wirioneddol arw. - Mm - reidio dau o'n downhillers caletaf, - Do - a bu'n rhaid i mi daflu ychydig i mewn i mi fy hun. (Mae Blake yn chwerthin) Yn enwedig pan oeddwn i'n eich dilyn chi, efallai bod rhai o'r rhannau hyn wedi cael eu gyrru'n ddall.

Fe wnes i eu gyrru o'r blaen, mewn gwirionedd.- Ie, mi --- Ac rydych chi'n bownsio, ond nid yw hynny'n golygu na all hardtails ei drin.- Wel, maen nhw'n gallu, iawn? - Maen nhw'n fath o fy atgoffa ohonof i fel Land Rover.

Rydych chi'n gwneud popeth. Nid yw rhai pethau cystal â beiciau crog llawn - mae hynny'n enghraifft dda, rwy'n ei hoffi - ond ni allwch ddweud bod un yn fwy o hwyl na'r llall - na, cefais lawer mwy o hwyl. Roeddwn i ar y terfyn, bob amser o'ch blaen, wedi ceisio mynd ar ôl chi oherwydd eich bod chi'n gyrru'n gyflym iawn, mae gennych chi 29 o ataliadau. - A gall hynny fod yn hwyl - Ydw, oherwydd roeddwn i ychydig yn gyflym mewn gwirionedd a dewis gwahanol linellau - Ac rydyn ni'n gwybod bod llawer o'n gwylwyr wrth eu bodd â chaledi caled.

Rydyn ni'n ei gael yn y sylwadau trwy'r amser, mae hynny'n cŵl, nid wyf yn ei chasáu o gwbl, rwy'n dal i garu hi ond mae'n debyg fy mod i'n reidio fy meic crog llawn yn fwy. Mae gen i feic carbon caled XC cŵl iawn. Gwelsom feic - Fe wnaethon ni siarad am feiciau gwelais i un neis iawn.

Roeddwn i fel oh wow.- Ar y llwybr fe wnaethon ni redeg i mewn i ffrind sydd â theiars caled carbon a wal groen.- Mae ganddo bostyn dropper.- Yn neis iawn.- O, roedd yn edrych yn hyfryd Edrych, roeddwn i ychydig yn genfigennus.- Mae hyd yn oed y ferch yn y dafarn neithiwr --- mae gennym ni --- wedi hoffi cuddio llwybr beic antur.

Beiciau cŵl, y math yna o beth, yn bendant.- Ie, dwi wrth fy modd. Rwyf wrth fy modd â hardtails.

Mae'n hwyl. Mae'n wahanol. Rwy'n profi'r llwybr ychydig yn fwy na chi dwi'n meddwl. - Fe wnawn ni arolwg barn hefyd, dwi'n meddwl .- O, syniad da.- Rydw i wrth fy modd yn gwybod beth mae ein gwylwyr yn ei reidio, felly cliciwch i fyny yno, gadewch i mi wybod ataliad llawn neu hardtail. A gadewch i ni wybod yn y sylwadau pam eich bod chi yn hoffi reidio'r math hwn o feic.- Ydw, yn dibynnu a yw'n llawn neu yn galed, os ydych chi am weld erthygl wych arall lle rydw i'n fath o wthio'r beic hwn i'w derfynau, cliciwch yma isod. - Rhowch bawd i ni a chliciwch ar yr is-botwm.

Pam mae Hardtails yn well?

Bydd yn eich gwneud yn llyfnach - Os na fyddwch chi'n dysgu sut i arnofio'ch beic dros wreiddiau a chreigiau, ahardtaila fydd naill ai'n eich bownsio oddi ar y llwybr neu'n rhuthro'ch dannedd allan. Hefyd, oherwydd diffyg ataliad cefn, mae bunnyhops yn gyflymach, mae'n haws codi'r olwyn flaen, ac mae'r beic yn ysgafnach ac yn fwy craff yn gyffredinol.

A yw'r MTB hardtail wedi marw?

HardtailsDdimMarwac 8 Rheswm Pam Ddylech Chi Daith Un. Dechreuwyd beicio mynydd ar lethrau Mt. Er bod beiciau crog llawn yn dod yn fwy a mwy cyffredin yng nghylched Cwpan y Byd XC,hardtailgellir dal i weld beiciau fel yr arf o ddewis ar y traciau llai heriol yn dechnegol.Ion 21, 2019

Allwch chi neidio hardtail?

Hardtailsyn wych ar gyferneidiau.Gallwch chihwb ar y ffordd i fyny.Maentyn fwy sensitif i'r trawsnewid pantitir, er. Mae yna reswm bod bawneidioa beiciau treialon ynhardtailsac mae beiciau AC a DH (yn bennaf) wedi'u hatal yn llawn.Ebrill 25, 2011

Faint ddylech chi ei wario ar feic mynydd caled?

Ar yr isafswm moel,niargymell edrych arhardtailsam ddim llai na $ 1,500 aataliad llawnar $ 2,000 i $ 2,500.Chiyn sicr yn gallu prynubeiciauam lai, yn enwedig ostidianc oddi wrth y brandiau enw neu'n barod i gymryd rhannau israddol.Ebrill 18, 2016

A yw hardtail yn well i ddechreuwyr?

Am y rheswm hwn,hardtailmae beiciau yn ddelfrydol ar gyferdechreuwyrsydd eisiau gwariomwybeicio amser gyda llai o amser ar gynnal a chadw ac atgyweirio. Mae'r math hwn o feic hefyd yn rhatach gan nad oes ganddo sioc gefn a cholynau. Felly, os mai dyma'ch tro cyntaf yn prynu beic mynydd, prynwch ahardtailbeic yn adadechrau.

A yw Hardtails yn dda i ddechreuwyr?

Mae'n ataliad llawn lefel mynediaddechreuwyrmae beic mynydd yn cynnig tunnell o ryddid tuag at gysur, a gall agor drysau yn hawdd i lawer o feicwyr mynydd a allai fod yn wych.Hardtailnid yw beiciau mynydd at ddant pawb, yn enwedig os ydych chi'n gwerthfawrogi'ch clustog ar diroedd anoddach.

A yw XC Hardtails wedi marw?

HardtailsDdimMarwac 8 Rheswm Pam Ddylech Chi Daith Un. Dechreuwyd beicio mynydd ar lethrau Mt. Er bod beiciau crog llawn yn dod yn fwy a mwy cyffredin yn yXCCylchdaith Cwpan y Byd,hardtailgellir dal i weld beiciau fel yr arf o ddewis ar y traciau llai heriol yn dechnegol.Ion 21, 2019

Beth mae beic mynydd caled yn ei wneud i Chi?

Hardtails yw'r peiriannau mynydd pur. Byddant yn eich cysylltu â'r llwybr ac yn eich tywys o amgylch y llwybr yn gyflym ac yn effeithlon. Maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer marchogaeth traws gwlad a llwybr. SUT YDYCH CHI'N CALED? ANGEN HELP DEWIS DEWIS?

A oes unrhyw feiciau mynydd caled newydd yn dod allan?

Mae'n ymddangos bod y hardtail ostyngedig yn mynd trwy adfywiad bach, gyda llu o fframiau traws-gwlad, is-lawr, llwybr a fframiau anhyblyg o bosibl hyd yn oed yn cael eu cyflwyno ar gyfer 2021. Mae'r manteision yn glir.

ymarfer craidd dyddiol

Pa un sy'n well beic caled neu ffrâm?

Yn ysgafnach, yn symlach, yn rhatach, yn fwy gwydn, ac yn fwy dibynadwy na ffrâm ag ataliad cefn, y hardtail yw blaen gwaith y byd beicio mynydd. Gweler ein lluniau uchaf isod, neu sgroliwch yn ddyfnach i gael adolygiadau mwy manwl o'r beiciau hyn ac opsiynau gwych eraill, yn ogystal ag awgrymiadau a chyngor prynu defnyddiol.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Beicio beta alanîn - y canllaw eithaf

A yw Beta Alanine yn dda i feicwyr? Mae beta alanine yn gweithio mewn ffordd debyg. Mae'n cynyddu lefelau carnosine a, thrwy wella'r byffer celloedd, mae'n gostwng lefelau lactad felly gall beiciwr, triathletwr, chwaraewr pêl-droed neu nofiwr berfformio'n well. Mae beta alanîn yn arbennig o effeithlon ar gyfer sbrintiau ac ar gyfnodau byrrach.

Beic Zwift - ateb y cwestiynau

Pa feiciau sy'n gweithio gyda Zwift? Y beiciau hyn sy'n gydnaws â Zwift yw: Schwinn IC8.Keiser M3i.Wahoo Kickr.WattBike Atom.Stages SC3.Tacx Neo.Concept 2 BikeErg.BodyBike Connect.

Taenlen beicio carb - chwiliwch am atebion

Sut ydych chi'n cyfrif beicio carb? Sut Ydych chi'n Dechrau Beicio Carb? Cydbwyso'r macros. Rhannwch y calorïau hynny ymhlith eich prif facrofaetholion: carbs, protein a braster. Peidiwch â nix y ffibr. Pan fyddwch chi'n bwyta llai o garbohydradau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r ffibr. Bwyta digon, hyd yn oed ar ddiwrnodau carb-isel. Mae'ch ymennydd yn rhedeg ar garbs, neu'n fwy penodol, ar y glwcos siwgr.10 2021.

Hiit beicio - cwestiynau ac atebion rhestredig

Sut ydych chi'n beicio HIIT? Workout Beic HIIT 25-Munud0-4 Munud: Cynhesu â phedal ysgafn ar wrthwynebiad canolig.4-10 Munud: Pan gyrhaeddwch 4 munud, pedalwch ar wrthwynebiad uchel am: 15 eiliad yn EFFORT LLAWN *, yna pedalwch ar wrthwynebiad isel am 1:15 eiliad.

Beicio poen ataliol - y canllaw eithaf

A yw beicio yn iawn gydag anaf hamstring? Yn aml iawn mae anafiadau hamstring uchel yn cael eu gwaethygu gan sedd beic, er y gallai beic beichus weithio. Bydd gweithgareddau sydd angen llawer o ystwythder pen-glin yn gwaethygu problemau hamstring is, tra bydd y rhai sy'n cynnwys ymestyn y glun (y glun yn symud yn ôl) yn gwaethygu'r brig.01.01.2001

Crys beicio Castelli - atebion cyffredin

A yw Castelli yn frand beicio da? Os oes un brand dillad yn yr RCUK100 nad oes angen ei gyflwyno, mae'n debyg mai Castelli ydyw. Maen nhw wedi bod yn gwneud cit beic o ansawdd am fwy na bron unrhyw un yn y gêm ac mae rhai o'r darnau maen nhw wedi dod â nhw allan dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi paratoi'r ffordd ar gyfer categorïau gêr cwbl newydd.